WIRUS ZDEFORMOWANYCH SKRZYDEŁ

Wirus zdeformowanych skrzydeł można spokać u pszczół na całym świecie, podejrzewa się, że w Polsce obecny w 100% pasiek. Jednakże przed „erą” warrozy praktycznie bez znaczenia.