ZGNILEC AMERYKAŃSKI – Zgnilec złośliwy

Zgnilec amerykański. (łac. Histolysis infectiosa perniciosa larvae, ang. foulbrood, AFB) Na początku należy zauważyć, że zgnilec amerykański jest chorobą zgłaszaną i zwalczaną z urzędu. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na możliwość istnienia zgnilca na właścicielu ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub do władz lokalnych (wójt, […]

CHOROBA CZARNYCH MATECZNIKÓW

CZYNNIK WYWOŁUJĄCY Choroba czarnych mateczników wywoływana przez wirus czarnych mateczników (Black Queen Cell Virus – BQCV) bardzo szeroko rozpowszechniony w Polsce. Podobnie jak wirus włókienkowy i wirus Y łączony jest z obecnością grzybów z rodzaju Nosema.

GRZYBICA ULOWA – otorbielak Bettsia alvei.

Grzybica ulowa wywoływana jest przez otorbielaka ulowego Bettsia alvei. Sam grzyb nie atakuje bezpośrednio ani pszczół dorosłych ani czerwiu. Strzępki grzybni porastają zapasy znajdujące się poza gniazdem lub przechowywane w wilgotnym magazynie.