Trzmiele – budowa ogólna.

Budowa ogólna trzmieli jest podobna do budowy wszystkich owadów, czyli możemy wyróżnić w nim trzy główne elementy. Głowę, tułów i odwłok. Jednakże w każdej z tych części znajdują się dla nich charakterystyczne struktury. Głowa Głowa dosyć duża w porównaniu do reszty ciała. O sercowatym kształcie wierzchołkiem skierowanym w dół. Aparat gębowy podobnie jak u wszystkich […]

Metody monitoringu warrozy w rodzinach pszczelich.

Aby skutecznie leczyć nasze pszczoły musimy znać porażenie warrozą. Istnieje co najmniej kilka prostych metod, które o tym informują. W dostępnej literaturze przedmiotu są one dobrze opisane, a niniejszy tekst stanowi jedynie minimum wiedzy niezbędnej pszczelarzowi. Jeśli test przeprowadzamy w pasiekach liczących powyżej 20 rodzin, to przed przystąpieniem do kontroli warrozy należy pamiętać, że powinien […]