GRZYBICA ULOWA – otorbielak Bettsia alvei.

Grzybica ulowa wywoływana jest przez otorbielaka ulowego Bettsia alvei. Sam grzyb nie atakuje bezpośrednio ani pszczół dorosłych ani czerwiu. Strzępki grzybni porastają zapasy znajdujące się poza gniazdem lub przechowywane w wilgotnym magazynie.

WIRUS ZDEFORMOWANYCH SKRZYDEŁ

Wirus zdeformowanych skrzydeł można spokać u pszczół na całym świecie, podejrzewa się, że w Polsce obecny w 100% pasiek. Jednakże przed „erą” warrozy praktycznie bez znaczenia.

NOSEMOZA – Nosema apis, Nosema ceranae.

W aktualnym podziale taksonomicznym Nosemoza została sklasyfikowana jako grzyb. Obecnie w Polsce u pszczoły miodnej notowanej są dwa gatunki Nosema apis, Nosema ceranae.