ZGNILEC AMERYKAŃSKI – Zgnilec złośliwy

Zgnilec amerykański. (łac. Histolysis infectiosa perniciosa larvae, ang. foulbrood, AFB) Na początku należy zauważyć, że zgnilec amerykański jest chorobą zgłaszaną i zwalczaną z urzędu. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na możliwość istnienia zgnilca na właścicielu ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub do władz lokalnych (wójt, […]

CHOROBA CZARNYCH MATECZNIKÓW

CZYNNIK WYWOŁUJĄCY Choroba czarnych mateczników wywoływana przez wirus czarnych mateczników (Black Queen Cell Virus – BQCV) bardzo szeroko rozpowszechniony w Polsce. Podobnie jak wirus włókienkowy i wirus Y łączony jest z obecnością grzybów z rodzaju Nosema.