Leki stosowane do leczenia warrozy.

W Polsce mamy aktualnie (sierpień 2022 r.) następujące leki na warrozę. Oczywiście substancje chemiczne nie stanowią jedynej metody do walki z tym pasożytem. Nazwa leku Substancja czynna Ilość substancji czynnej Postać Ilość preparatuna jedno podanie Ilość podań Czas stosowania/odstęp pomiędzy podaniami Pora rokukiedy można stosować Apistrip Amitraz 500 mg pasek 2 paski 1 8-10 tyg. […]

NOSEMOZA – Nosema apis, Nosema ceranae.

W aktualnym podziale taksonomicznym Nosemoza została sklasyfikowana jako grzyb. Obecnie w Polsce u pszczoły miodnej notowanej są dwa gatunki Nosema apis, Nosema ceranae.