CHOROBA ROZTOCZOWA – AKRAPIDOZA

Choroba roztoczowa zwana również jako: Akarioza, inwazja świdraczka pszczelego, akarynoza, akarapidoza, łac. Acarinosis apium, ang. Acariosis of bees lub honey bee tracheal mites w skrócie HBTM.