Tropilealaps – nowe zagrożenie dla pszczoły w Europie

Roztocza z rodzaju Tropilealaps spp. stanowią potencjalne zagrożenie dla polskiego pszczelarstwa. Choć ich obecność na terenie naszego kraju w tym momencie jest mało prawdopodobna, to przy postępujących zmianach klimatu możemy spodziewać się rozprzestrzenienia tego bardzo niebezpiecznego pasożyta.