Leki stosowane do leczenia warrozy.

W Polsce mamy aktualnie (sierpień 2022 r.) następujące leki na warrozę. Oczywiście substancje chemiczne nie stanowią jedynej metody do walki z tym pasożytem. Nazwa leku Substancja czynna Ilość substancji czynnej Postać Ilość preparatuna jedno podanie Ilość podań Czas stosowania/odstęp pomiędzy podaniami Pora rokukiedy można stosować Apistrip Amitraz 500 mg pasek 2 paski 1 8-10 tyg. […]

Gospodarka pasieczna wg. W. Ostrowskiej.

Tekst ten jest rodzajem streszczenia książki „Gospodarka pasieczna” W. Ostrowskiej. Mającym ułatwić dotarcie do potrzebnych informacji. Wg. książki pt. „Gospodarka pasieczna” sezon pasieczny obejmuje czas od pierwszego oblotu wiosennego do ostatnich lotów jesiennych. Najważniejszą czynnością jest przygotowanie rodzin do zimowli. Złe przeprowadzenie tej czynność bezpośrednio prowadzi do osypania się rodzin lub znaczącego jej osłabienia. GŁÓWNY […]

Leszczyna pospolita – (Corylus avellana)

Informacje ogólne Leszczyna pospolita zaliczana jest zwykle do rodziny brzozowatych. Na świecie występuje 15 gatunków leszczyn ale na terenie naszego kraju spotykamy tylko jeden. Najczęściej rośnie w formie krzewu dorastającego do 5-6 m. Jeśli ma wystarczająco dużo miejsca w około formuje coś na kształt bukietu. Z jednego punktu wyrasta kilka pędów, które rozrastają się równomiernie […]

MAŁY CHRZĄSZCZ ULOWY ‒ Athenia tumida.

Mały chrząszcz ulowy nie jest jeszcze obecny w Polsce, ale jego pojawienie się jest zapewne tylko kwestią czas. Z tego powodu warto już teraz zapoznać się z biologią tego pasożyta i możliwościami jego zwalczania, ponieważ jego zdolności niszczenia rodzin pszczelich są znaczne.

Trzmiele – budowa ogólna.

Budowa ogólna trzmieli jest podobna do budowy wszystkich owadów, czyli możemy wyróżnić w nim trzy główne elementy. Głowę, tułów i odwłok. Jednakże w każdej z tych części znajdują się dla nich charakterystyczne struktury. Głowa Głowa dosyć duża w porównaniu do reszty ciała. O sercowatym kształcie wierzchołkiem skierowanym w dół. Aparat gębowy podobnie jak u wszystkich […]

Metody monitoringu warrozy w rodzinach pszczelich.

Aby skutecznie leczyć nasze pszczoły musimy znać porażenie warrozą. Istnieje co najmniej kilka prostych metod, które o tym informują. W dostępnej literaturze przedmiotu są one dobrze opisane, a niniejszy tekst stanowi jedynie minimum wiedzy niezbędnej pszczelarzowi. Jeśli test przeprowadzamy w pasiekach liczących powyżej 20 rodzin, to przed przystąpieniem do kontroli warrozy należy pamiętać, że powinien […]

Tropilealaps – nowe zagrożenie dla pszczoły w Europie

Roztocza z rodzaju Tropilealaps spp. stanowią potencjalne zagrożenie dla polskiego pszczelarstwa. Choć ich obecność na terenie naszego kraju w tym momencie jest mało prawdopodobna, to przy postępujących zmianach klimatu możemy spodziewać się rozprzestrzenienia tego bardzo niebezpiecznego pasożyta.

CHOROBA ROZTOCZOWA – AKRAPIDOZA

Choroba roztoczowa zwana również jako: Akarioza, inwazja świdraczka pszczelego, akarynoza, akarapidoza, łac. Acarinosis apium, ang. Acariosis of bees lub honey bee tracheal mites w skrócie HBTM.