Zapylacze

koło

ZAPYLACZE.com

TABLICE PSZCZELARSKIE

Wymiar najpopularniejszych ramek

 1. Ul Wielkopolski – wys. 26,0 cm x  szer. 36,0 cm 
 2. Ul Wielkopolski 1/2 – wys. 13,0 cm x szer. 36,0 cm 
 3. Ul Dadanta – wys. 30,0 cm x szer. 43,5 cm
 4. Ul Dadanta nadstawka – wys. 14,5 cm x szer. 43,5 cm
 5. Ul Warszawski – wys. 43,5 cm x szer. 24,0 cm
 6. Ul Warszawski poszerzany – wys. 43,5 cm x szer. 30,0 cm 
 7. Ul Apipol wys. 11,5 cm x 43,5 cm 
 8. Ul Langstroth – wys. 23,0 cm x 43,5 cm 
 9. Ul Langstroth 1/2- wys 11,5 cm x 43,5 cm 
ramka wielkopolska

Wymiary komórek pszczelich i pszczół

Rój pod skałą

Wymiary komórki pszczelej 

 • mała 4,9 mm
 • średnia 5,1 mm
 • duża 5,4 mm
 • trutowa 6,8 mm

 

Pszczoła robotnica ma  12-16 mm długość i waży 100  mg

Matka ma 16 -20 mm długości i waży 180-250  mg

Truteń ma 15-17 mm długości i waży około 250 mg

W przybliżeniu 10 000 pszczół to 1 kg. 

Rodzina w zależności od pory roku liczy od 30 do 80 tys. pszczół. 

 

Rozwój pszczół

Rozwój pszczoły robotnicy.

 • jajo 3 dni 
 • larwa zwinięta 6 dni
 • larwa przędząca 2 dni (w tym czasie następuje zasklepienie)
 • przedpoczwarka 2 dni  
 • poczwarka 8 dni

Całkowity rozwój pszczoły robotnicy trwa 21 dni

Rozwój matki

 • jajo 3 dni, 
 • larwa zwinięta 5 dni, 
 • larwa przędzącą 2 dni (w tym czasie następuje zasklepienie)
 • przedpoczwarka 1 dzień 
 • poczwarkę 5 dni

Całkowity czas rozwoju matki trwa 16 dni.

Rozwój trutnia.

 • jajo 3 dni
 • larwa zwinięta 7 dni
 • larwa przędząca 3 dni (w tym czasie następuje zasklepienie)
 • przedpoczwarka 4  dni 
 • poczwarka 7 dni

Całkowity czas rozwoju trutnia trwa 24 dni.

Matka w szczycie sezonu jest w stanie złożyć około 2000 jaj na dobę. Złożenie jednego jaja zajmuje jej 43 sekundy.

pszczoły na plastrze

Produkty pszczele

słoik miodu

Podstawowe parametry miodu .

Zawartość wody – nie powinna być wyższa niż 20%, wyjątek stanowi miód wrzosowy gdzie wartość ta nie powinna przekraczać 25%

Zawartość cukrów prostych – nie może być mniejsza niż 60 % w miodach nektarowych i 45 % w miodach spadziowych 

Zawartość sacharozy nie może być większa niż 10 % optymalnie w zakresie 0,2-1,4%

Przewodność pozwala rozróżnić miody nektarowe od spadziowych. Wartość poniżej 0,8 mS jest charakterystyczna dla miodów nektarowych, wartość powyżej dla spadziowych 

Liczba diastazowa – określa aktywność enzymów w miodzie. Powinna być nie mniejsza niż 8. 

Zawartość HMF nie może być wyższa niż 40 mg/kg

Zawartość kwasów organicznych nie powinna być wyższa niż 50 mval/kg

Przyjmuje się że 1 l midu powinien ważyc 1,35-1,4 kg.

 

Podstawowe parametry wosku.

Wosk produkowany jest w gruczołach woskowych zlokalizowanych po spodniej stronie odwłoka. Najintensywniejsza czynność wydzielnicza przypada na 12-18 dzień życia pszczoły robotnicy. 1 kg pszczół jest w stanie wyprodukować o,5 kg wosku w sezonie. W ciągu całego sezonu rodzina produkuje około 2-3 kg wosku.

Barwa – jest zmienna i zależy od barwników dostających się z kitu oraz pyłku. Najczęściej jest jasnożółta, zielonożółta, pomarańczowa, ciemnobrązowa. Podstawową substancją nadającą barwę jest chryzyna.

Gęstość w temperaturze 15 st. C  waha się od 0,956 – 0,969. Wzrost temperatury o 1 stąpień powoduje zmniejszenie gęstości o0,008.

Temperatura topnienia – waha się w zakresie od 62-71 st. C

Podstawowymi składnikami wosku są :

kwas palmitynowy, kwas cerotynowy, kwas melisowy, alkohol cerylowy, alkohol mirycylowy.