Zapylacze

koło

ZAPYLACZE.com

Zwroty

Zwrot towaru zakupionego na odległość możliwy jest do 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby zwrócić towar prosimy złożyć oświadczenie zwrotu towaru. Dla ułatwienia  udostępniamy formularz odstąpienia od umowy stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.

Formularz należy 

  • złożyć w formie papierowej na adres korespondencyjny – Przychodnia Weterynaryjna “Na Wiosennej” Aleksandra Migrała, ul Wiosenna 6b, 57-300 Kłodzko
  • lub w formie elektronicznej na adres email zapylacze.com@gmail.com

Odstępując od umowy towar należy zwrócić do 14 dni od zgłoszenia wraz z dowodem zakupu. Kupujący odsyła towar na własny koszt. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane

Zwrot ceny za towar i koszty dostawy następuje do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 

Więcej szczegółowych informacji w zakładce regulamin w § 9.

Reklamacje

Jeżeli towar jest nie zgodny z opisem kupujący może zażądać naprawy lub wymiany. Reklamacja powinna zawierać dane kupującego informacje nt. towaru i zamówienia opis i datę powstałej wady oraz żądanie kupującego. Aby możliwa była reklamacja konieczny jest oryginał lub kopia dowodu zakupu.

W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacji prosimy o korzystanie z formularza reklamacji

Formularz reklamacji można przesłać

  1. w formie papierowej na adres Przychodnia Weterynaryjna “Na Wiosennej” ul. Wiosenna 6b 57-300 Kłodzko 
  2. na adres email – zapylacze.com@gmail.com

Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od jej otrzymania 

Więcej szczegółów w zakładce regulamin § 8.