CHOROBA CZARNYCH MATECZNIKÓW

CZYNNIK WYWOŁUJĄCY Choroba czarnych mateczników wywoływana przez wirus czarnych mateczników (Black Queen Cell Virus – BQCV) bardzo szeroko rozpowszechniony w Polsce. Podobnie jak wirus włókienkowy i wirus Y łączony jest z obecnością grzybów z rodzaju Nosema.