NOSEMOZA – Nosema apis, Nosema ceranae.

W aktualnym podziale taksonomicznym Nosemoza została sklasyfikowana jako grzyb. Obecnie w Polsce u pszczoły miodnej notowanej są dwa gatunki Nosema apis, Nosema ceranae.