Metody monitoringu warrozy w rodzinach pszczelich.

Aby skutecznie leczyć nasze pszczoły musimy znać porażenie warrozą. Istnieje co najmniej kilka prostych metod, które o tym informują. W dostępnej literaturze przedmiotu są one dobrze opisane, a niniejszy tekst stanowi jedynie minimum wiedzy niezbędnej pszczelarzowi. Jeśli test przeprowadzamy w pasiekach liczących powyżej 20 rodzin, to przed przystąpieniem do kontroli warrozy należy pamiętać, że powinien […]