Leki stosowane do leczenia warrozy.

W Polsce mamy aktualnie (sierpień 2022 r.) następujące leki na warrozę. Oczywiście substancje chemiczne nie stanowią jedynej metody do walki z tym pasożytem. Nazwa leku Substancja czynna Ilość substancji czynnej Postać Ilość preparatuna jedno podanie Ilość podań Czas stosowania/odstęp pomiędzy podaniami Pora rokukiedy można stosować Apistrip Amitraz 500 mg pasek 2 paski 1 8-10 tyg. […]

Metody monitoringu warrozy w rodzinach pszczelich.

Aby skutecznie leczyć nasze pszczoły musimy znać porażenie warrozą. Istnieje co najmniej kilka prostych metod, które o tym informują. W dostępnej literaturze przedmiotu są one dobrze opisane, a niniejszy tekst stanowi jedynie minimum wiedzy niezbędnej pszczelarzowi. Jeśli test przeprowadzamy w pasiekach liczących powyżej 20 rodzin, to przed przystąpieniem do kontroli warrozy należy pamiętać, że powinien […]