Wymiary pszczele – standardowe wymiary w ulach

Wymiary pszczele A – odległość brzegu ramki od ściany ula B – przestrzeń pomiędzy ramkami C- odległość od środka sąsiadujących ramek D – grubość plastra E – przestrzeń pomiędzy dnem dennicy a krawędzią dolnej beleczki F – dystans pomiędzy krawędzią górnej beleczki ramki dolnego korpusu, a krawędzią dolnej beleczki ramki górnego korpusu G – minimalna […]