Zapylacze

koło

ZAPYLACZE.com

Problemy niezakaźne

Biegunka niezakaźna

łac. Profluvium apium

Biegunka niezakaźna to biegunka, która nie jest spowodowana czynnikiem zakaźnym lub pasożytniczym. Ten rodzaj biegunki występuje pod koniec zimowli lub na początku wiosny.

PRZYCZYNA

Bezpośrednią przyczyną jest przepełnienie jelita tylnego zimujących pszczół, co zmusza owady do oddawania kału w ulu oraz ich przedwczesnego wylatywania. Określa się to wypryskiwaniem.

Przyczyny przepełnienia jelita są dwie:

  • niepokojenie rodziny powodujące zwiększone spożywanie zapasów 
Zaniepokojenie pszczół w trakcie zimowli najczęściej spowodowane jest przez ptaki (dzięcioły, sikory), myszy, rzadziej powtarzające się uderzenia gałęzi o ul lub brak matki oraz zbyt częste manipulacje przy ulach w trakcie zimowli.
 
  • zła jakość pokarmu

Do przepełnienia jelita tylnego dochodzi w przypadku zimowania rodzina na spadzi zawierającej niestrawną dla pszczół melecytozę (cukier modrzewiowy) lub przy  krystalizacji zapasów.

ROZPOZNANIE

Rozpoznanie biegunki jest dość oczywiste. Wiąże się z obserwacją kału zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ula. Kał pokrywający ściany oraz plastry ma różne odcienie brązu. Barwa kału nie jest na tyle typowa dla tego schorzenia, aby jednoznacznie wiązać ją z przyczyną niezakaźną, dlatego należy wykluczyć czynniki zakaźne. W diagnostyce różnicowej uwzględnia się nosemozę, chroniczny paraliż pszczół oraz amebozę.

BIBLIOGRAFIA

  • Atlas chorób pszczół; G. Topolska, A. Gajda, U. Imińska; wyd. 2018
  • Choroby pszczół; Z. Gliński,K.Kostro,D. Luft-Deptuła; wyd. 2006
  • Zdrowie pszczół; W. Ritter;  wyd. 2016

lek. wet. Andrzej Migrała 

specjalista chorób owadów użytkowych 

technik pszczelarstwa