Biologia pasożyta

Rozwój  Varroa destructor rozpoczyna się od jaj. Z niezapłodnionych wykluwają się samce z niezapłodnionych wylęgnają samice.