Zapylacze

koło

ZAPYLACZE.com

Problemy niezakaźne

Głód

ang. starvation

Głód to stan niedoboru pokarmu prowadzący do zwiększonej śmiertelności pszczół. Długotrwały głód prowadzi do upadku rodziny. Najczęściej występuje zimą ale może zdarzyć się w każdej porze roku.

PRZYCZYNY

Przyczyny głodu są dwie:

BRAK POKARMU

  • kiedy brakuje pokarmu w środowisku 
  • kiedy rodziny wykorzystają cały zapas zimowy – z powodu zwiększonej aktywności lub niedostatecznego zakarmienia przez pszczelarza 

BRAK DOSTĘPU DO POKARMU

Pokarm w ulu jest obecny ale pszczoły nie mają do niego dostępu. Taka sytuacja zdarza się tylko w czasie zimowli i wiąże się z krystalizacją zapasów lub nieprawidłowym ich rozmieszczeniem w gnieździe. 

OBJAWY

Objawy są bardzo wyraźne.

  • znaczny osyp pszczół z jednoczesnym brakiem zapasów 
  • osypana rodzina ze znaczną ilością pszczół tkwiących w komórkach

Jeśli w rodzinie jest zachowany zapas ale na dennicy wśród martwych pszczół są znaczne ilości kryształów. sugeruje to krystalizację pokarmu. 

ZAPOBIEGANIE

Zapobieganie sprowadza się do odpowiedniego zakarmienia rodzin pokarmem dobrej jakości. Terminowe wykonanie przeglądów w celu jak najoptymalniejszego ułożenia gniazda oraz zapewnienie rodzinom spokoju w czasie zimowli. Jeśli niedobór pokarmu wystąpi w ciepłej porze roku podanie syropu cukrowego lub ciasta. 

BIBLIOGRAFIA
  • Atlas chorób pszczół; G. Topolska, A. Gajda, U. Imińska; wyd. 2018
  • Choroby pszczół; Z. Gliński,K.Kostro,D. Luft-Deptuła; wyd. 2006
 

Andrzej Migrała 

specjalista chorób owadów użytkowych

technik pszczelarstwa