Zapylacze

koło

ZAPYLACZE.com

Pożytki wiosenne

KLON ZWYCZAJNY

(Acer platanoides)

Drzewo liściaste pierwotnie występujące na półkuli północnej.

Wygląd korony drzewa jeśli na odpowiednią ilość miejsca jest zbliżony do kul. Korona może osiągać około 25 m średnicy, maksymalna wysokość Klonu waha się od 25-30 m, a średnica pnia dochodzi do 1,5 m.

Kora sza podłużnie popękana.

Liść

Liście osadzone na dość długich ogonkach naprzeciwlegle. Kształt liścia określany jest jako 5-cio klapowy z ostrym ząbkowanie. Przez jesienną zmianę barwy liści na żółtą, pomarańczową, czerwoną często klony były sadzone jako drzewa parkowe.

Kwiaty

Kwiaty obupłciowe, wznoszące się w postaci badachogron o barwie żółtozielonej pojawiają się przed rozwinięciem liści . Klony kwitną w drugiej połowie kwietnia.

 

kwiat klonu

Wymagania:
Klon nie jest drzewem bardzo wymagającym co do gleby. Nie lubi stanowisk podmokłych. Toleruje ocienienie oraz dobrze radzi sobie z mrozami. Klony dożywać mogą do 150 lat.

Znaczenie dla pszczelarstwa.

Wydajność miodowa wynosi około 150 kg/h. Wczesny okres kwitnienia oraz liczne występowania sprawiają że klon zwyczajny stanowi ważny pożytek rozowjowy dla pszczół.