Zapylacze

koło

ZAPYLACZE.com

Varroa easyCheck – monitoring warrozy

Varroa easyCheck to idealne narzędzie do szybkiej i pewnej diagnostyki stopnia porażenia warrozą rodziny pszczelej.

72,00 

4 w magazynie

Varroa easyCheck – monitoring warrozy

Opis

We współczesnym pszczelarstwie monitoring warrozy stanowi niezbędny element zwalczania Varroa destruktor. Wśród wielu metod wykorzystywanych do tego celu. Metoda flotacji oraz metoda pudrowa wyróżniają się na tle innych prostotą wykonania oraz łatwością interpretacji wyniku.

Aby ich wykonanie było możliwe przy ulu, został stworzony Varro easyCheck.

Varro easyCheck za pomocą metody flotacji, pudrowej lub z użyciem CO2 pozwala szybko ocenić stanu porażenia rodziny.

Instrukcja użycia.

Aktualnie zalecane jest co najmniej dwukrotne w ciągu roku badanie rodzin pszczelich w kierunku stopnia porażenia pasożytem Varroa destructor.

Najlepiej badanie jest przeprowadzić wiosną oraz latem. Zalecane jest również aby w pasiekach do 5 rodzin badać wszystkie kolnie w pasiekach większych zalecane jest badanie co najmniej 20% liczby wszystkich rodzin.

Aby przeprowadzić badanie do wewnętrznego koszyka nabieramy około 200 lub 300 pszczół. Na wewnętrznej stronie zaznaczone są zaznaczone dwie krezki odpowiadające liczbie owadów którą udało nam się zebrać do koszyka.

Następnie zalewamy nie pieniącym się zimowym płynem do spryskiwaczy lub zasypujemy cukrem pudrem.

Kolejnym krokiem jest delikatne wytrząsanie pszczół przez około 60 s.

Po tej czynności możemy patrząc od spodu na dno pojemnika zliczyć osypane samice varroa.

Liczbę samic varroa dzielimy przez 3 w przypadku zebrania 300 pszczół lub przez dwa 2 kiedy udało nam się zsypać 200 robotnic. Wynik oznacza procent porażenia warrozą.

Wynik możemy interpretować według poniższej tabeli.

Pora roku

Poziom inwazji

Metoda flotacji, metoda pudrowa.

Z użyciem 300 pszczół

Wczesna wiosna

≥ 1 %

Pomiędzy miodobraniami

>2%

Koniec sezonu (sierpień/wrzesień)

>3%

Zima (po leczeniu)

≥ 2 %